สำหรับนักพัฒนา

API & Documents

             ระบบ ePayment เป็นระบบตัดบัตรเครดิตแบบง่ายๆ โดยจะมีเว็บเพจสำหรับกรอกหมายเลขบัตรเครดิต ให้ร้านค้าเชื่อมต่อโดยตรง โดยร้านค้าจะมีหน้าที่ส่งค่าตัวแปรต่างๆ เช่น มูลค่าสินค้า หมายเลขประจำตัวร้านค้า มาให้เราดำเนินการเท่านั้น

             ร้านค้าซึ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าและฐานข้อมูลลูกค้าเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้ามาใช้บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตกับ ePayment ได้ทันที

             พารามิเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบ ePayment ประกอบด้วยพารามิเตอร์ 2 ประเภท คือ “พารามิเตอร์หลัก” ที่ต้องระบุทุกครั้งเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ ePayment และ “พารามิเตอร์เพิ่มเติม”

             เพื่อเป็นตัวเสริมให้กับระบบชำระเงินของร้านค้าทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งร้านค้าสามารถเลือกที่จะระบุเพื่อใช้งานพารามิเตอร์เพิ่มเติมนี้หรือไม่ก็ได้ โดยรายละเอียดของพารามิเตอร์ทั้ง 2 ประเภท มีดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์ที่ใช้งานในระบบ

พารามิเตอร์ ชนิดข้อมูล ความยาวสูงสุด รายละเอียด
merchantid ตัวเลข 8 หมายเลข Merchant ID
refno ตัวเลข 12 หมายเลขอ้างอิงการสั่งซื้อ
customeremail ตัวอักษร 100 อีเมล์ลูกค้า
productdetail ตัวอักษร 255 รายละเอียดสินค้า
total ตัวเลข จำนวนไม่เกิน 9,999,999 มูลค่ารวมของสินค้า
lang (optional) ตัวอักษร 2 ภาษา
cc (optional) ตัวอักษร 2 หน่วยสกุลเงิน

พารามิเตอร์หลัก

ร้านค้าจำเป็นจะต้องส่งพารามิเตอร์หลักทั้งหมด 5 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ ด้วยวิธีการส่งแบบ POST มาที่เว็บไซต์
https://www.thaiepay.com/epaylink/payment.aspx

  1. merchantid เป็นหมายเลข Merchant ID ที่ส่งไปให้ร้านค้าทางอีเมล์ในวันลงทะเบียนขอใช้บริการ พารามิเตอร์นี้มีชนิดข้อมูลเป็นตัวเลข ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 8 ตัว
  2. refno เป็นหมายเลขอ้างอิงที่ร้านค้าใช้อ้างอิงรายการสั่งซื้อกับระบบ ePayment พารามิเตอร์นี้จะต้องเป็นหมายเลขที่ไม่ซ้ำกันในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ไม่เช่นนั้นจะเกิดการซ้อนทับกันในรายการสั่งซื้อ พารามิเตอร์นี้มีชนิดข้อมูลเป็นตัวเลข ซึ่งมีจำนวนสูงสุดได้ไม่เกิน 10 ตัว
  3. customeremail เป็นอีเมล์ของลูกค้าของร้านค้า ใช้สำหรับให้ระบบส่งอีเมล์ยืนยัน เมื่อการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตผ่านเรียบร้อยแล้ว พารามิเตอร์นี้มีชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ซึ่งมีความยาวได้ไม่เกิน 100 ตัวอักษร
  4. productdetail เป็นรายละเอียดสินค้าคร่าวๆ สำหรับสรุปบอกให้ลูกค้าเข้าใจว่า กำลังจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าอะไร พารามิเตอร์นี้มีชนิดข้อมูลเป็นตัวอักษร ซึ่งมีความยาวได้ไม่เกิน 255 ตัวอักษร
  5. total เป็นมูลค่ารวมของสินค้า มีชนิดข้อมูลเป็นตัวเลข และสามารถส่งพารามิเตอร์นี้เป็นจุดทศนิยมได้ ตัวอย่างเช่น 199.50

พารามิเตอร์เพิ่มเติม

“พารามิเตอร์เพิ่มเติม” (Additional Parameter) เป็นพารามิเตอร์เพื่อเสริมการใช้งาน ซึ่งร้านค้าสามารถเลือกที่จะกำหนดเพื่อใช้งานหรือไม่กำหนดก็ได้ กล่าวคือ พารามิเตอร์ประเภทนี้จัดทำขึ้นเพื่อเอื้ออำนวยให้ร้านค้าสามารถใช้งานระบบชำระเงินของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งพารามิเตอร์เพิ่มเติมมีดังนี้

 1. “Lang คือ language (ภาษา) พารามิเตอร์นี้ เป็นตัวกำหนดให้เว็บเพจสามารถแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ซึ่งตามหลักการแสดงผลนี้จะยึดตามที่ร้านค้ากำหนดเอาไว้ก่อนแล้วในส่วนของระบบ Admin แต่หากมีการส่งพารามิเตอร์ lang เข้ามาภายหลังระบบจะเปลี่ยนการแสดงผลใหม่ทันที lang = “TH” แสดงผลเป็นภาษาไทย หรือ lang = “EN” แสดงผลเป็นภาษาอังกฤษ

  สาเหตุที่สร้างพารามิเตอร์นี้ขึ้น เพราะบางร้านค้าจะมีเว็บไซต์ที่สามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงสร้างพารามิเตอร์นี้ขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ร้านค้า ทำให้ร้านค้าสามารถกำหนดพารามิเตอร์เพิ่มเติมได้เอง ว่าต้องการแสดงผลเป็นภาษาใดเมื่อใด

 2. cc คือ currency code ( หน่วยสกุลเงิน ) เป็นตัวกำหนดหน่วยของสกุลเงิน ซึ่งก็เป็นลักษณเดียวกับเรื่องของภาษาในข้อ 1 ร้านค้าจะกำหนดหน่วยสกุลเงินในระบบ admin เอาไว้เป็นหลักอยู่ก่อนแล้ว แต่ถ้ามีการส่งพารามิเตอร์ cc เข้ามาภายหลัง ระบบก็จะเปลี่ยนหน่วยสกุลเงินใหม่ให้ทันที

  เหตุผลก็คล้ายกับในข้อ 1. คือ ร้านค้าบางร้านค้มีสินค้าที่หลากหลายในหน่วยของสกุลเงิน พารามิเตอร์นี้จะทำให้ร้านค้าสามารถปรับหน่วยสกุลเงินได้ตามความต้องการ

CC หน่วยเงิน
“00” บาท
“01” USD
“02” Yen
“03” Singapore Dollar
“04” Hongkong Dollar
“05” Euro Dollar
“06” GBP (Pound)
“07” Australian Dollar
“08” Swiss Franc

ตัวอย่างโค้ด HTML สำหรับส่งค่าเข้าระบบ

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างโค้ด HTML ที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ทดสอบการส่งค่า (พารามิเตอร์) ไปยังระบบ ePayment หากร้านค้าต้องการใช้งานโค้ดนี้ โปรดใส่พารามิเตอร์ merchantid และ customeremail ของตัวเองลงไปแล้วจึงค่อยดำเนินการทดสอบ

	
<html>
	<head>
		<title>EPAYLINK Testing</title>
	</head>
	<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
		<form method="post" action="https://www.thaiepay.com/epaylink/payment.aspx">
			<input type="hidden" name="refno" value="99999" />
			<input type="hidden" name="merchantid" value="" />
      <input type="hidden" name="customeremail" value="" />
			<input type="hidden" name="cc" value="00" />
			<input type="hidden" name="productdetail" value="Testing Product" />
			<input type="hidden" name="total" value="400" />
			<br>
			<input type="submit" name="Submit" value="Comfirm Order" />
		</form>
	</body>
</html>
	
            

ดาวน์โหลดคู่มือการเชื่อมต่อ ePayment

ข้อมูลบัตรเครดิตสำหรับการทดสอบ การชำระเงิน

Credit Card Number: 4311 1510 0999 9993 (Available for Demo Account Only)
CVV: 180
Expiry Data: 12/20
Credit Card Issuer: United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited

ปลั๊กอิน และโมดูล

เริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการขายด้วยระบบชำระเงินออนไลน์กับ เพย์โซลูชั่น!