นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพย์ โซลูชั่น มีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆของลูกค้าอย่างแน่นหนาและเป็นความลับ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเก็บข้อมูลลูกค้า เพย์ โซลูชั่น ข้างล่างนี้

นโยบายของเรา

             นโยบายนี้นั้นครอบคลุมในเรื่องที่ เพย์ โซลูชั่น มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ทั้งที่ได้รวบรวมและได้รับมาจากร้านค้าตั้งแต่ข้อมูลในการรับบริการของเพย์ โซลูชั่นครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ ข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนตัวของร้านค้าหรือลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และรวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการ โดยในส่วนนี้เพย์ โซลูชั่นจะเก็บไว้เป็นความลับไม่นำไปเปิดเผยต่อสาธารณชน

             เพย์ โซลูชั่นขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงข้างต้นตาม ความเหมาะสม นโยบายของเรานั้นไม่มีผลครอบคลุมต่อร้านค้าหรือบุคคลใด ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบหรือในความควบคุมของ เพย์ โซลูชั่น

การเก็บข้อมูลและการนำไปใช้

             เพย์ โซลูชั่นจะจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลต่างๆของร้านค้าและลูกค้า ตั้งแต่เริ่มทำการสมัครใช้บริการของเรา และการใช้บริการต่างๆของเรา ในครั้งแรกที่คุณเข้ารับบริการและลงทะเบียนกับเราแล้วนั้น ข้อมูลส่วนตัวต่างๆของคุณจะไม่เป็นความลับต่อเราอีก

ทั้งนี้ เพย์ โซลูชั่นยังจัดเก็บข้อมูลในการทำรายการต่างๆไว้ ทั้งของร้านค้าและลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินค้าหรือบริการ และจำนวนเงิน

เพย์ โซลูชั่นจะมีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติในระบบฐาน ข้อมูลของเราทั้งนี้รวมไปถึง IP address ของทั้งร้านค้าและลูกค้า เพย์ โซลูชั่นจะนำข้อมูลที่ได้จัดเก็บและรวบรวมไว้ไปใช้ตามจุดประสงค์ต่างๆ ดังนี้
  1. ใช้ในการติดต่อโดยตรงกับคุณ
  2. ใช้ในการพัฒนาบริการของเรา
  3. ใช้ในการติดต่อระหว่างลูกค้าและร้านค้า
  4. ใช้เป็นข้อมูลในการยืนยันหากเกิดความเสียหายต่อเรา